Drassana Huguet

És una empresa especialitzada en la construcció i restauració de llaüts, bots tradicionals i barques de pesca.

Les construccions i restauracions són fetes amb llenyes autòctones: alzina, pí menorquí, ullastre i altres d'importació. També fem servir perns de coure per fixar l'estructura del casc i el folre, per el bon comportament amb l'entorn marí, així com al cànem per calafatar.

Els nostres sistemes de treball són una herència directa dels antics mestres d'aixa menorquins que avui es mantenen vigents gràcies a empreses com la nostra, d'aquesta manera contribuïm a conservar un patrimoní d'una època passada, que juntament amb l'aportació britànica del segle XVIII, va tenir reconeixament internacional.

Però no ens oblidem del present ni del futur, de manera que combinem la més antiga tradició amb les tecnologies actuals, eines i materials que milloren substancialment l'acabat final de les nostres embarcacions.

Drassanes Huguet Drassanes Huguet Drassanes Huguet Drassanes Huguet